Forum för medicinska sekreterare

Utveckla dig i din roll som medicinsk sekreterare!

 Framtidens medicinska sekreterare – vad krävs av dig?

 

Du som medicinsk sekreterare har en nyckelfunktion i organisationen och är en viktig del i att det dagliga arbetet ska fungera optimalt, men du möter också många utmaningar.

 

Är du uppdaterad på det senaste inom juridiken, och har du koll på vad du får göra och inte får göra enligt sekretesslagstiftningen? Hur kommer den medicinska sekreterarens roll att utvecklas i framtiden, och hur kan det tänkas bli med röststyrd diktering?

 

Missa inte den uppskattade konferensen – nu i Göteborg!

 

Varmt välkommen!

 

Jenny Engerdahl,

projektledare

 
 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

 

Tisdag 17 oktober 2017

 

 

RAK – så tar vi till vara på den medicinska sekreterarens kompetens på bästa sätt
 • Vad är RAK (Rätt Använd Kompetens) och varför bör sjukvården se över fördelningen av personalens arbetsuppgifter?
 • Nyttan av att arbeta enligt RAK – vinst för patienterna, personalen och kliniken
 • Goda exempel på projekt kring RAK & tips på hur ni kan nå framgång

Anette Johansson, medicinsk sekreterare, VO Ortopedi, Skånes universitetssjukhus Malmö

 

 

Digital diktering till allas förtjänst
 • Så har vi infört digital diktering på ett lyckat sätt
 • Hur fungerar det i praktiken?
 • Nya arbetsuppgifter för medicinska sekreterare

Catharina Wramfors, verksamhetsspecialist, Bild- och funktionsteknik SUS Malmö/Lund, Christel Andersson, verksamhetsspecialist, Bild- och funktionsteknik SUS Malmö/Lund

 

 

Effektiv vårdadministration – så får du mer gjort med befintliga resurser

 • Hur kan du skapa en smidig struktur på ditt arbete?
 • Tidsanalys – varför upplever man att tiden inte räcker till?
 • Konkreta råd och tips på hur du kan få både en effektivare vardag och energi över efter arbetsdagen

Sara Olén, effektivitetsexpert, Petra Brask & Partners

 

 

 

Gruppdiskussion:

Samverkan som ger ökat patientfokus & bättre vård – hur?

 

 

Hejdå dikteringsberg! – bättre & mer stimulerande arbetsmiljö för de medicinska sekreterarna
 • Så fick vi bort berget av diktat och minskade sjukdagarna bland de medicinska sekreterarna
 • Mer varierade arbetsuppgifter och ett större ansvar för helheten
 • Våra 3 bästa tips för ett lyckat förändringsarbete

Maria Alanko, verksamhetsutvecklare, stab verksamhetsutveckling, enhet vårdproduktion, Region Skåne

 

 

 

Onsdag 18 oktober 2017

 

Framtidens vårdinformationsmiljö – nya möjligheter & utmaningar för medicinska sekreterare

 

 • Hur kan medicinska sekreterarens yrkesroll anpassas när vårdens IT-system ändras för att möta framtidens krav?

 

Eva Elmqvist, vårdadministrativ sekreterare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rebecca Kantola, medicinsk sekreterare, Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning

 

 

De svåra samtalen – rätt patientbemötande i din roll som medicinsk sekreterare
 • Exempel på vanliga situationer och hur du kan hantera dem
 • Att bemöta personer i affekt på bästa sätt – hur?
 • Etik och professionellt förhållningssätt i de svåra samtalen

Ulrica Swartling, docent i medicinsk etik

 

 

 

Effektiv kommunikation i vården – enkla knep för begripliga texter

 

 • Vad är klarspråk och varför ska man använda det?
 • Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Hur påverkar det arbetet som medicinsk sekreterare?
 • Mottagaren i fokus: förenkla språket - inte innehållet
 • Innehållsstruktur, meningsbyggnad och ordval som underlättar för läsaren
 • Aktuella skrivregler – vilka regler gäller när man skriver brev, mejl, journaler och annan dokumentation?

Elin Segerstedt, språkkonsult, Expressiva

 

Workshop

Juridik för medicinska sekreterare – informationshantering & sekretesslagstiftning
 

Som medicinsk sekreterare finns det en rad olika lagstiftningar som du måste förhålla dig till i din yrkesroll. Att vara uppdaterad inom juridiken är viktigt för att du ska kunna försäkra dig om att ditt arbete utförs på ett lagligt och korrekt sätt. Vad gäller egentligen angående offentlighet och sekretess? Vad ska en patientjournal innehålla och vilken typ av information ska du utelämna?

 

På fördjupningen får du sätta dig in i de olika frågeställning­arna som du möter i ditt arbete och har chansen att ställa frågor till en expert om hur du ska agera vid svåra och otydliga situationer. Informationshanteringen ska vara patientsäker och respektera integriteten – hur kan du som medicinsk sekreterare säkerställa allt detta?

 

Du får lära dig:

 

 • Sekretess och tystnadsplikt inom hälso – och sjukvården, vad gäller?
 • Vilken information får finnas med i patientjournalen och vad måste du utelämna?
 • Tillgänglighet, PuL och integritet – vilka krav ställer detta på dig i din yrkesroll?
 • Vad innebär patientlagen och patientdatalagen?
 • Juridiska uppdateringar på området

 

Workshopen leds av Timothy Hallgren, jurist, Institutet för Medicinsk Rätt

 

 

Timothy är jurist och verksam som rådgivare till den medicinska och sociala sektorn. Han är en återkommande föreläsare hos vårdgivare och utbildningsarrangörer i medicin- och socialrätts­liga frågor, och han är även medförfattare till boken Patientsäkerhetslagen – en lag till skydd mot vårdskada.

 

Timothy håller flertalet kurser varje år om just journalhantering och sekretess. Missa inte chansen att lära av Timothys gedigna kunskap!

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
17-18 oktober 2017
Workshop
18 oktober 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Göteborg

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


25 aug

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
E-post: jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275581

Tid & plats

Konferens
17-18 oktober 2017
Workshop
18 oktober 2017
Lokal
Lokal meddelas inom kort
Göteborg

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


25 aug

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Jenny Engerdahl
E-post: jeen@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-5275581