Elevhälsodagarna 2018

 

Utveckla elevhälsoarbetet på din skola!

 

Missa inte årets konferens för dig som arbetar inom elevhälsan!

 

Vilka förutsättningar krävs för att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande? Hur hanterar du elever med ett problemskapande beteende? Under två lärorika dagar får du praktiska tips och konkreta verktyg för att få till ett välfungerande samarbete i elevhälsoteamet och med skolans pedagogiska personal.

Du får ta del av både experter och goda exempel från skolor som delar med sig av sina erfarenheter och ger dig handfasta tips för hur du kan utveckla elevhälsoarbetet på din skola.

 

Passa på att utbyta erfarenheter och dra lärdom av branschkollegors arbete.

 

Varmt välkommen! 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Onsdag 7 februari 2018


Elever som skolmiljön inte är anpassad för – hur hanterar du barn & unga med problemskapande beteenden?

 • Lågaffektivt förhållningssätt – bemötande och metoder för att förebygga problemskapande beteenden

 • Hur kan du hjälpa och stötta elever med problemskapande beteenden?

 • Praktiska tips och konkreta verktyg för att hantera elever som är utåtagerande

Annelie Karlsson driver företaget Funkkonsulten och är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Hon har arbetat med människor i behov av särskilt stöd i 17 år.

 

Spara

SparaSå skapar du en skol- och klassrumsmiljö som främjar elevens lärande & välbefinnande
 • Hur kan en bra skol- och klassrumsmiljö hjälpa eleven att inhämta kunskap och därmed lyckas bättre?

 • Vikten av en inkluderande lärandemiljö

 • Praktiska och konkreta insatser i klassrummet – vad fungerar?

Kia Senneryd, speciallärare & förstelärare & Markus Nyman, lärare i svenska & SO, Nyboda skola

Spara

Spara

 


EHM – en förebyggande, främjande & lärande modell för samverkan mellan elevhälsan & skolans pedagogiska personal


Under detta dubbelpass får du ta del av praktiska erfarenheter från ett utvecklingsarbete där elevhälsan har blivit en central del i hela skolans arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Du får veta mer om EHM som modell och om de tankar och teorier som ligger bakom. Fokus ligger på att skapa möjligheter till att arbeta mer förebyggande och främjande, men också på samverkan utifrån det som fungerar. Hela tiden med elevernas och vårt eget lärande som grund för den förändring vi vill åstadkomma.

Vi går igenom:

 • En strukturerad modell för lärande och tvärprofessionella elevhälsomöten
 • Att arbeta förebyggande och främjande tillsammans
 • Elevens lärande och utveckling i fokus
 • Att utveckla en gemensam syn på vårt gemensamma uppdrag med lärande och elevhälsa i fokus

Maria Kempe Olsson, rektor & skolutvecklare & Anna Bengtsson, specialpedagog & skolutvecklare, Bergsjöskolan

 

Spara

SparaSå får du ett välfungerande samarbete i elevhälsoteamet – konkreta tips & råd
 • Samverkan internt i elevhälsoteamet – effektiva arbetssätt

 • Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla ett elevhälsoarbete på en skola eller i en kommun?

 • Hur kan ni i era olika professioner samarbeta på bästa sätt för att gynna elevens lärande och hälsa?

 • Hur utnyttjar ni varandras kompetenser i elevhälsoteamet på bästa sätt?

 • Så undviker ni tidstjuvar och möjliggör för tillfällen att träffas hela teamet


Gruppdiskussion: samsyn, arenor & strukturer
 • Hur kan vi tillsammans med lärare och rektorer hantera de dilemman som uppstår i skolans vardag?

 • Hur använder vi varandras perspektiv för att bidra till elevens kunskapsutveckling?

 • Hur ser samarbetsarenorna ut på skolan och vilka syften finns uttalade för dem?

 • Strukturer för samtal och kartläggningar – vilka fungerar och vilka fungerar inte?

Helena Wallberg, leg. lärare, specialpedagog & handledare Maja Lindqvist, leg. lärare, specialpedagog & utbildad handledare i psykosocialt arbete, Ersta Sköndal Högskola

 

 

Spara

Spara

 

Torsdag 8 februari 2018

Spara

Spara

 Ett välfungerande internt samarbete – konkreta exempel
 • Så har vi lyckats utveckla ett arbetssätt för att förbättra elevhälsan

 • Svårigheter vi har stött på och hur vi hanterade dem

 • Tips och råd för hur du kan utveckla ett effektivt arbetssätt på din skola

Anna-Lena Bengtsson, rektor & Lena Wintzell Österberg, specialpedagog, Lemshaga Akademi

 

Spara

Spara

 
Så har Glömstaskolan lyckats öka motivationen & meningsfullheten hos eleverna
 • Så har vi som skola arbetat för att bibehålla ett högt elevdeltagande

 • Vilka resultat har vi sett av arbetet?

 • Tillvägagångssätt och praktiska tips för att öka elevdeltagandet

Alexandra Lindholm, chef elevhälsa, Glömstaskolan

 

 

Spara

Spara

Workshop

 

Stödstrukturer för att utöka det förebyggande & hälsofrämjande arbetet


I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande, men olika faktorer gör att fokus oftare ligger på att släcka bränder och framförallt arbeta åtgärdande. Så hur ska du egentligen göra för att vända denna trend?


Välkommen till en interaktiv & fördjupande workshop!

På workshopen får du möjlighet att öva dina färdigheter på hur du kan gå från åtgärdande insatser till förebyggande och hälsofrämjande. Vi varvar kortare föreläsningar med diskussioner och gruppövningar där du får verktyg och inspiration att tillämpa direkt när du kommer tillbaka till skolan.


Vi går igenom:

 • Vad ett förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär och hur det kan praktiseras och utökas
 • Vilka förutsättningar som krävs för att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande
 • Hur du kan gå från åtgärdande insatser till hälsofrämjande och förebyggande
 • Hur arbetet kan leda till hållbara skolutvecklande insatser med fokus på hälsa, lärande och tillgängliga lärmiljöer
 • Hur du får övriga skolan att förstå vikten av ett främjande och förebyggande arbete

 

Workshopen leds av Annika A Davidsson, grundare till Specialpedagogik för alla

 

Annika är utbildad grundskollärare, it-pedagog och har en Fil.mag. i specialpedagogik. Hon har arbetat inom ett flertal skolutvecklande uppdrag såsom övergripande specialpedagog, elevhälsochef, adjunkt och projektledare. I samtliga uppdrag har Annikas fokus varit att vända trenden, från fokus på individuellt sent åtgärdande arbete, till arbetssätt som främjar hälsa och lärande i inkluderande former.

 

Plats & Pris

Konferens
7-8 februari 2018
Lokal
Garnisonen konferens Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


17 nov

T.o.m.


15 dec

Fr.o.m.


16 dec
Konferens + Workshop

5980 kr
6680 kr
7680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076- 52 75 585

 

 

Tid & plats

Konferens
7-8 februari 2018
Lokal
Garnisonen konferens Karlavägen 100
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


17 nov

T.o.m.


15 dec

Fr.o.m.


16 dec
Konferens + Workshop

5980 kr
6680 kr
7680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Caroline Edeslätt
E-post: ced@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076- 52 75 585