Ekonomistyrning på utbildningsförvaltningen 2018

Optimera din ekonomistyrning och resursfördelning 

 

Utveckla dina kunskaper inom ekonomistyrning och resursfördelning 

 

Utbildningsförvaltningens viktiga ansvar att styra ekonomiska resurser i rätt riktning och verka för en likvärdig skola är i kölvattnet av Skolkommissionens rapport Samling för skola 2017 mer aktuellt än någonsin.

Utöver att få ekonomistyrning och resursfördelning så träffsäker som möjligt har du som ekonom/controller även de utmanande uppgifterna att administrera statsbidrag och sammanställa information från verksamheten, för att sedan serva denna med underlag för beslut. Men hur skapar du ett fungerande samarbete när många har svårt att förstå ekonomiska begrepp och metoder?

Missa inte denna uppskattade konferens för dig som arbetar som ekonom/controller på utbildningsförvaltningen. Genom att varva praktikfall med expertanföranden ger vi dig verktyg och uppslag för hur du kan optimera styrning och resursfördelning samt förbättra den ekonomiska kommunikationen i din kommun.

Varmt välkommen!

Marc Feucht
Projektledare

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 


Tisdag 6 februari 2018Kännetecken för en tillitsbaserad styrning & hur den påverkar ekonomistyrningen – nytt från Tillitsdelegationen
 • Hur påverkar ekonomistyrningen verksamhetens kvalitet?
 • Betydelsen av mätetal som bidrar till att göra verksamheten bättre och som ger
 • Större värde för eleverna
 • Vikten av kommunikation, dialog och ett gott ledarskap

Anna Lexelius, huvudsekreterare, Tillitsdelegationen
Så skapar du en effektiv ekonomidialog mellan ekonom & verksamhet
 • Metoder för att bättre kommunicera ekonomi uppåt och neråt i din organisation
 • Gör största möjliga nytta i verksamheten – strategier för hur du kan utforma din roll som controller/ekonom
 • Så kan du bättre återkoppla konsekvenser av beslut iekonomiska termer till uppdragsgivare, beställarfunktion och politiker

Suzanne Rehnlund, civilekonom, handledare & föreläsare, Suzanne Rehnlund KBSuzanne har över 35 års erfarenhet av att arbeta med att öka förståelsen för ekonomi, inom såväl stora koncerner som små företag. Tillsammans med offentlig verksamhet och idéburna organisationer har hon hjälp till att förbättra kommunikation och således ekonomiska utfall. 

Intervju med Suzanne hittar du här!

 Resursfördelning – så möter vi elevernas olika behov & förutsättningar
 • Framtagande av ersättningsmodell avseende nyanlända – process och uppföljning
 • Resursfördelning och riktade sökbara statsbidrag – hur vi får det att gå ihop?
 • Uppföljning och effekter av resursfördelningen – aktuella utmaningar

Sofia Lagerberg, ekonom, Linköpings kommun & Klas Lind, sakkunnig, Linköpings kommun

 

 


Gruppdiskussion


Effektiv elevprognostisering – hur görs detta på bästa sätt?

Ta del av andras erfarenheter och diskutera möjligheter och utmaningar tillsammans med kollegor från stora delar av landet

 Stöd & styrning i resursfördelningen för ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete
 • Styrkedja som stödjer utveckling

 • Övergripande prioriteringar – hur kan vi tänka?

 • Metoder för uppföljning med tillhörande analys

Emma Lundgren, avdelningschef ekonomi, Varbergs kommun & Maria Wirén, utvecklingschef, Varbergs kommun

 


Onsdag 7 februari 2018

 


Resursfördelningens koppling till kvalitetsarbetet
 • Socioekonomisk resursfördelning – hur får vi den att göra skillnad?

 • Jämförelser mellan olika resursfördelningsmodeller

 • Redovisning och uppföljning av använda resurser

Sara Shamekhi, verksamhetsrevisor & konsult, EY

 


Metoder för effektivt analysarbete med Kolada
 • Så skapar du en adekvat ekonomistyrning med rätt nyckeltal

 • Varför nyckeltal?

 • Nyckeltal du bör prioritera i din ekonomistyrning

Camilla Eriksson, projektledare, RKA

 

 

Ekonomisk rationalitet i en komplex verksamhet
 • Hur ekonomiskt tänkande blir irrationellt i relation till målsättningen avseende likvärdighet

 • Därför är friskolor bättre på ekonomi än kommunala

David Ryffé, jurist & föreläsare, Göteborgs universitet

 

Workshop

 

Rättslig styrning – så får du verklighet & ideal att stämma överens

 


Finns det rättsliga förutsättningar för likvärdighet genom resursfördelning?


Den rättsliga styrningen av skolväsendet är komplex och i många fall motsägelsefull. Regelverket sätter ramarna för
den ekonomiska resursfördelningen, men teori och praktik går inte alltid ihop när verklighet och ideal krockar. Vilket blir utfallet i valet mellan att följa lagen, hålla budget och tillgodose pedagogisk hänsyn?


Under tre timmar får du, under kompetent handledning, konkreta och praktiska verktyg varvade med teori för att lyfta
din kunskap på området. Ta chansen att ställa dina specifika frågor om hur du bör tänka kring den många gånger komplexa juridiken.

 

Vi går igenom:

 • Finns det rättsliga förutsättningar för likvärdighet genom resursfördelning?
 • Resursfördelning för likvärdighet – hur juridik blir ekonomi
 • Grundbelopp, tilläggsbelopp och strukturbidrag
 • Nya regler avseende lovskola
 • Nyanlända; språkintroduktion, studiehandledning och modersmål


Fördjupningen leds av David Ryffé, Göteborgs universitetDavid är utbildad jurist och en mycket uppskattad föreläsare och talare. Han har arbetat med många delar av skoljuridiken, däribland tilläggsbelopp. David är Sveriges första doktorand i skoljuridik och arbetar till vardags som föreläsare på Göteborgs universitet där han har stor nytta från sitt tidigare arbete på Skolinspektionen.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 februari 2018
Workshop
7 februari 2018
Lokal
Birger Jarl
Tulegatan 8 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 dec

T.o.m.


23 dec


Konferens

6 550 kr
7 550 kr
Workshop

2 950 kr
3 450 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 570

Tid & plats

Konferens
6-7 februari 2018
Workshop
7 februari 2018
Lokal
Birger Jarl
Tulegatan 8 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 dec

T.o.m.


23 dec


Konferens

6 550 kr
7 550 kr
Workshop

2 950 kr
3 450 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 570