Ekonom i högskolan

Verktyg för effektivisering i en alltmer föränderlig högskola!

 
Effektivisera dina ekonomiprocesser och möt kraven

I en alltmer föränderlig högskola ställs du ständigt inför nya och hårdare krav på effektivisering. Hur förenklar du dina budget- och prognosprocesser med nya, flexibla verktyg? Hur väljer, använder och skapar du rätt nyckeltal för träffsäker uppföljning av dina projekt? Hur hanterar du OH-kostnader på bästa sätt?

 

Lär dig detta och mycket mer på den femte årliga upplagan av konferensen Ekonom i Högskolan. Genom dialog med målgruppen presenterar vi ett program utifrån de mest aktuella frågeställningarna. På konferensen får du värdefulla råd och praktiska verktyg - direkt från dina kollegor inom Sveriges lärosäten, och många fler.

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

 

Tisdag 19 september 2017Trendspaning - förändringar i högskolan som påverkar ditt arbete
 • Vad är nytt inom högskolan - hur påverkas ekonomifunktionen?
 • Trender och politisk utveckling
 • Så rustar du dig för att möta framtidens krav

Magnus Mörck, chef, Utbildnings- och forskningsadministrativa enheten, Konstfack

 

 

 

Spara

Spara

 Så effektiviserar du din ekonomiadministration – praktiska råd
 • Verktyg för effektiv situationsanalys
 • Hur ger vi bäst stöd åt övriga enheter?
 • Så skapar vi förutsättningar för att lyckas – vision, kommunikation och motivation

Thomas Baltscheffsky, Director of Financial Administration, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors

Spara

Spara Så har vi effektiviserat våra budget-, prognos- & uppföljningsprocesser
 • Så tog vi oss an utmaningen med införandet av nytt systemstöd  
 • Fyra år senare – hur märks de positiva effekterna genom organisationen?
 • Så implementerar vi budgetprognosen i det strategiska och ekonomiska arbetet

Kent Råberg, chefscontroller, Södertörns högskola

 

Spara

Spara

 
Ekonomisk återrapportering i Prisma – så går det till
 • Så gör du en återrapportering i Prisma – process och formulär
 • Återrapportering till Vetenskapsrådet – vad bör du tänka på?
 • Användarstöd och support – så fungerar det

Nina Rökaeus, forskningssekreterare och objektspecialist, Vetenskapsrådet

 

Spara

Spara


Nyckeltal för effektivare analys & uppföljning
 • Hur du avgör vilka nyckeltal som skapar värde
 • Så använder du styrmodeller och nyckeltal för effektiv projektadministration
 • Träffsäker och effektiv uppföljning – metoder som fungerar

Christina Öberg, professor, Örebro Universitet

 

Spara

Spara

 
Inspirationsföreläsning – Jobba effektivare & stressa mindre
 • Så botar du stress, övertid och dubbelarbete
 • Lär dig prioritera, strukturera och fokusera
 • Vanliga fallgropar att undvika för ett bättre samarbete

Hasse Carlsson, föreläsare och författare, Mål och Mening AB

 

Spara

Spara

 

Onsdag 20 september 2017

 

Speciellt inbjudna!

Direkt från verkligheten: Lyckas med dina EU-projekt – så gör vi på Karolinska Institutet
 • Så har vi utformat en effektiv och framgångsrik projektcykel 
 • Regler och lagstiftning – så har vi tagit oss an utmaningarna 
 • Centralisering av finansiell projektadministration – vad har detta gett oss? 

Carolina Kristell arbetar med rådgivning kring EU-projekt i deras tidiga stadier vid Karolinska Institutets (KI) PreContract Office. Hon började sin akademiska bana med en magisterexamen vid Lunds universitet och disputerade 2011 i molekylär genetik vid Uppsala Universitet.

Eva Björndal arbetar som team leader vid Karolinska Institutets (KI) Post-Contract Office, som hanterar projekten i deras senare skeden. Eva har arbetat med EU-projekt sedan 2004 – dessförinnan arbetade hon i fem år vid europeiska kommissionen i Bryssel.

Spara

Spara

 

 

Gruppdiskussion:

EU-projekt – våra största utmaningar
 • Hur säkerställer vi full finansiering?
 • Hur hanterar vi höga overheadkostnader?
 • Hur hanterar vi medfinansiering i praktiken?
 • Vad händer om reglerna inte följs?

Har du förslag på ytterligare frågor att ta upp vid denna diskussion? Maila dina frågor och funderingar i förväg till: mlin@teknologiskinstitut.se

 

Spara

Spara


Optimera din hantering av OH-kostnader
 • Så lever vi upp till SUHF:s redovisningskrav
 • Medfinansiering – så hanterar vi utmaningen
 • Praktiska råd för hur du effektiviserar din OH-hantering

Anna Marciniak, administrativ chef, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

 

Spara

Spara

 

 

 

Workshop

Effektivare budget- & prognosprocesser

 

Arbetet med budget och prognos är ett centralt och tidskrävande inslag i rollen som ekonom inom högskolan. Trots teknologiska framsteg förknippas det ofta med ineffektiva och komplexa manuella processer som kräver insatser och data från olika delar av organisationen. Men hur kan du effektivisera processerna samt öka din kontroll? Hur kan du därigenom underlätta efterföljande arbete med redovisning, bokslut och uppföljning?

 

Vad får du som deltagare?

 • Lär dig hur du effektiviserar ditt budget- och prognosarbete  
 • Konkreta tillvägagångssätt för flexibla och smidiga processer
 • Praktiska metoder och verktyg som fungerar – så tillämpar du dem
 • Ledningens ansvar samt åtaganden – lär dig hur du utnyttjar detta till max
 • Möjlighet att ställa de frågor som du brottas med i den egna organisationen

 

På workshopen blandas teori med praktiska exempel samt inspirerande övningar. Du får värdefulla tips och råd samt delta i interaktiva diskussioner, och du får fördjupad kompetens som hjälper dig att öka effektiviteten i dina processer.

 

Workshopen leds av:
Mari Hellblom, Nogap 

”Jag ser utmaningen i förändringsarbetet både ur organisationens helhetsperspektiv samt ur den enskilda stabsfunktionens perspektiv” Mari Hellblom

Idag är Mari VD för Nogap och har en gedigen bakgrund inom ekonomi som controller på ABB. Sedan starten 2003 har fokus legat på verksamhetsutveckling. Nogap utvärderar, utvecklar samt uppdaterar kontinuerligt sina metoder och verktyg för att alltid ligga i framkant av utvecklingen.

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
19-20 september 2017
Workshop
20 september 2017
Lokal
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


23 juni

T.o.m.


25 augusti

Fr.o.m.


26 augusti
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076- 52 75 526

Tid & plats

Konferens
19-20 september 2017
Workshop
20 september 2017
Lokal
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


23 juni

T.o.m.


25 augusti

Fr.o.m.


26 augusti
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076- 52 75 526