Drickvattendagarna 2018

 

Välkommen till årets Dricksvattendagarna 2018!

 

Hur bör du som arbetar med dricksvattenfrågor planera för en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning? Kommer ett klimat i förändring skapa nya risker och utmaningar och hur kan du arbeta förebyggande med säkerhetsfrågor?

 

Få svar på dessa frågeställningar och många fler när Dricksvattendagarna 2018 samlar experter och praktikfall från hela Sverige för två dagar av föreläsningar, diskussioner och workshop.

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF
 
Dag 1

 

Globala & nationella vattenutmaningar – nulägesanalys & framtidsspaning
 • Vilka globala vattenutmaningar står vi inför och hur påverkas vi i Sverige?
 • Vad kan vi förvänta oss i framtiden? – ett klimat i förändring, vattenbrist och globala konflikter
 • Hur ser den svenska vattensituationen ut och var bör vårt fokus ligga?
Jens Berggren, Director of Communications & External Relations, Stockholm International Water Institut (SIWI)  
 

 


Hur kan svensk dricksvattenverksamhet utvecklas med hjälp av privata aktörer & gränsöverskridande samarbeten?
 • Produktion, distribution och drift av vattenanläggningar – så arbetar vi
 • Risker och möjligheter med gränsöverskridande samarbeten mellan privat och offentlig sektor
 • En lyckad samarbetsmodell – så arbetar Veolia Sweden med kunduppdrag för en säkrare vattenförsörjning

Tobias Klarh, affärsområdeschef anläggningsdrift, Veolia Sweden

Jakob Post, teknisk chef, Veolia Sweden

Representant från kunduppdrag

 
 

Måste vi klimatanpassa dricksvattenförsörjningen?
Hör mer om Livsmedelsverkets ”Handbok om klimatanpassad dricksvattenförsörjning” och lär dig mer om hur du kan förbereda dig inför framtiden och ett klimat i förändring.
 • Nya utmaningar – samhällsutvecklingen kopplat till ett förändrat klimat
 • Så kan befintliga risker öka i frekvens och styrka – hur kan du arbeta proaktivt?
 • Hur kan ett förändrat klimat skapa nya risker för dricksvattenförsörjningen att förhålla sig till?
Pär Aleljung, projektansvarig, Livsmedelsverket  
 

 


Hur säkerställer vi en regionalt robust dricksvattenförsörjning?
 • Ett nytt grepp på vattenförsörjningsfrågan – så tänkte vi
 • Lärdomar från vårt arbete med dricksvattenförsörjning – vad lärde vi oss och vad gör vi annorlunda idag?
 • Kort om dricksvatten och klimatanpassning – en avgörande detalj
Anna-Karin Rasmussen, vattenhandläggare & geolog, Länsstyrelsen Skåne  
 

 

 

Spår 1: Analys- & reningsmetoder


Oönskade kemiska spårämnen i råvatten – hur kan vi anpassa dricksvattenberedningen & vem bär ansvaret?
 • Vilka kemiska ämnen finns i våra råvatten och vilka utmaningar står vi inför i dricksvattenberedningen?
 • Användning av nya kemiska ämnen och en ökad andel avloppsvatten i råvattnet – vilka är riskerna?
 • Hur undviker du fler förekomster av oönskade kemiska ämnen i vårt vatten?
Stephan J. Köhler, professor, Institutionen för vatten & miljö, Sveriges lantbruksuniversitet & Norrvatten  
 

 


När är dricksvattnet för rent?
 • Vad menas med ”rent vatten”?
 • Membranteknologi jämfört med andra alternativ – hur väljer du det bästa alternativet?
 • Att hantera ett råvatten i förändring – brunifiering och föroreningar
Angelica Lidén, PhD, forskare, Lunds tekniska universitet  
 

 

 

Spår 2: Säkerhet & krissituationer


Nödvattenövning i Alingsås – erfarenheter & lärdomar
 • Så testade vi vår nödvattenplan och verksamheters handlingsförmåga vid en eventuell krissituation
 • Rollfördelning, ansvar och befogenheter – detta är viktigt att tänka på
 • Hur gick övningen till och vad lärde vi oss?
Tommy Blom, biträdande VA-chef, Alingsås kommun  
 

Krishantering vid förorenat dricksvatten – handlingsplaner & strategier
 • Ledning, kriskommunikation, samverkan och samordning vid en krissituation – vad bör du tänka på?
 • Hur kan du förbereda dig för det oförutsedda? – förebyggande och strategiskt arbete
 • Lärdomar och erfarenheter från bakterieutbrotten i Partille kommun – hur tänker vi annorlunda idag?
Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare, Partille kommun  
 

 

 
Dag 2

 

Säkerställ dricksvattenförsörjningen genom förebyggande åtgärder – Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016–2021

I takt med att samhället och klimatet förändras ökar hoten och riskerna för dricksvatten-försörjningen. Lär dig mer om vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och hur kommuner och myndigheter ska arbeta med förebyggande åtgärder för att minska riskerna och säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning.
 • Åtgärder för bättre dricksvatten – så kan du tänka
 • Kommunernas roll – en nyckelroll i EUs ramdirektiv för vattenverksamhet
 • Samverkan för bättre dricksvatten – vad görs redan och vad kan göras bättre?
Malin Naess, vattensamordnare, Vattenmyndigheten  
 

Säkerhetsskyddad upphandling vid vattenverksamhet
 • Regelverk för skyddsobjekt – vad bör du känna till?
 • Så genomför du en effektiv och säker upphandling
 • Vad innebär säkerhetsskyddslagen och hur påverkar den dig som arbetar med dricksvattenfrågor?
Hanna Lundqvist, biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl  
 

Hur ökade Kalmar län allmänhetens medvetenhet om dricksvattnets värde & hur påverkades vattenkonsumtionen?
 • Samverkan mellan kommuner i tider av kris och problem – så kan du gå tillväga
 • Vi gör som kamelerna och sparar på vattnet – kampanjen Kamelen Törsten
 • Hur kan du förändra ett beteende hos allmänheten?
Christina Karlberg, kommunikationschef, Länsstyrelsen Kalmar  
 

 

 

Workshop

Strategiskt arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning – så arbetar du långsiktigt med strategiska verktyg

 

Hur startar du ditt arbete mot en hållbar dricksvattenförsörjning och vilket underlag behöver du för att skapa så goda resultat som möjligt? Dra nytta av de erfarenheter Ålands Vatten har fått genom sitt arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland.

Under denna workshop knyter vi samman teoretisk kunskap och praktiska exempel från konferensen. Få konkreta tips och råd för att hitta de strategiska verktyg och processer som din verksamhet behöver för att bedriva ett framgångsrikt arbete med era dricksvattenfrågor.

 

Vi går igenom:

 • Hur du skapar en tydlig vision och strategiska mål för ditt arbete
 • Hur en noggrann nulägesanalys utifrån vetenskapligt framtagna hållbarhetsprinciper lägger grunden för ett fortsatt effektivt arbete
 • Vad du kan göra inom din organisation för att generera kreativa och innovativa lösningar för en hållbar dricksvattenförsörjning
 • Metoder för att omvandla vision och nuläge till konkreta åtgärder och för att få fram en färdplan

 

Workshopen leds av:

Ann Nedergård, projektledare, Ålands Vatten

Erica Scott, processledare, Two Feathers Consulting

 

Du har möjlighet att påverka workshopens innehåll! Skicka dina frågor till Johan Rundquist, jru@teknologiskinstitut.se senast den 15 januari.

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
6-7 februari 2018
Workshop
7 februari 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


1 dec

T.o.m.


12 jan

Fr.o.m.


13 jan
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80

Tid & plats

Konferens
6-7 februari 2018
Workshop
7 februari 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


1 dec

T.o.m.


12 jan

Fr.o.m.


13 jan
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 80