Digitalisering i skolan - fokus implementering

Implementera digitala verktyg, läromedel och system på din skola

 

 

 

Digitaliseringens möjligheter - hur utnyttjar du tekniken på bästa sätt?

 

Arbetar du mot en digitaliseringsprocess i skolan som är förankrad i en långsiktig pedagogisk plan? Detta är konferensen för dig som vill lära dig mer om digitaliseringens möjligheter och hur du bäst utnyttjar tekniken för ett effektivt och engagerande lärande.

 

På Konferensen Digitalisering i skolan – fokus implementering får du möjlighet att träffa några av landets främsta experter och höra om hur de skapat goda resultat genom ett innovativt digitaliseringsarbete med pedagogik i fokus.

 

 
 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 24 oktober

 

 

Digitalisering 2.0 – så arbetar Ådalsskolan för en minskad administrativ börda, bortom appar, lärplattformar & hårdvara
 • Möter de digitala verktygen dina behov – hur identifierar du vad som saknas?
 • BYOD och egenmakt – så har Ådalsskolan förbättrat den psykosociala arbetsmiljön och minskat IT-stressen
 • Vad väntar i framtiden och vad bör du tänka på när tillgång till data blir en självklarhet i skolan?

Peyman Vahedi, rektor, Ådalsskolan, Kramfors kommun


Intervju med Peyman hittar du här!

 

 

 

Spara

Spara

Läraktiv – digitala verktyg för aktivt lärande
 • Interaktivt flippat lärande – hur och varför fungerar det?
 • Scalable Learning – struktur och formativ bedömning för likvärdighet i din digitala undervisning
 • Resultat och lärdomar från projektet – vad har vi lärt oss?

Mathias Andersson, förstelärare matematik, Eskilstuna Kommunkoncern

 

 

Spara

Spara

Så kan du arbeta för att nå Skolverkets vision 2022
 • Strategier och konkret arbete för att nå en adekvat digital kompetens
 • Skolverkets 11 krav för att nå visionen 2022 – hur kan vi nå dit?
 • Från nationell IT-strategi till lokal digital agenda

Joakim Thornström, IKT-strateg, Staffanstorps kommun & IKTutvecklare, Skapaskolan

Spara

SparaAtt skapa en innovativ organisation – Värmdös resa i digital mognad
 • Digitalisering – är fokus människa eller maskin?
 • Hur sätter du ihop alla digitala visioner?
 • Hur får du magi att hända? – kompetens, nätverk och tillåtande organisationer
 • Systemdjungeln – vad kostar det och får du vad du betalar för?

Andi Kravljaca, digital strateg, Värmdö kommun Daniel Garpemark, IKT-strateg, Värmdö kommun

Spara

Spara

 

Det digitala lärandets möjligheter – ett forskningsprojekt om framtidens skola
 • Därför satsar Samsung på Det digitala lärandets möjligheter
 • Projektet utifrån ett forskningsperspektiv
 • Projektet utifrån ett lärarperspektiv
 • Digitaliseringen av skolan – ledarskapets betydelse och fem tips för att lyckas

Elin Wallberg, Head of Nordic Corporate Citizenship, Samsung Electronics, Matilda Wiklund, lektor i pedagogik, Örebro universitet , Amelie Wahlström, rektor, Vålbergskolan, Karlstad. Therese Öberg, lärare, Runby skola, Upplands Väsby kommun

Spara

Spara

 

Så leder & organiserar du skola & lärande i en digitaliserad värld
 • Så arbetar du med en digitaliseringsutveckling bortom 1:1 och appar 
 • Rektorns roll i att driva digitaliseringsprocessen – hur får du med alla på tåget? 
 • Lärande i en ny tid i stället för den nya tidens lärande – så kan du tänka 

Peter Bragner, rektor, Glömstaskolan, Huddinge kommun

Spara

Spara

 

 

Onsdag 25 oktober

 


Självskattning av IT-kunnighet hos organisation & personal – en viktig del i din digitaliseringsprocess
 • Vilka möjligheter skapar självskattningen för samsyn av skolans utvecklingspotential?
 • Hur är vårt självskattningsverktyg till nytta för skolledning, personal och elever?  
 • Så kan vi använda våra resultat på kommunal, regional, nationell respektive europeisk nivå

Daniel Pamp, IT-pedagog, Pedagogisk inspiration, Malmö stad

 

 
 Informationssäkerhet – vad är det & hur kan du arbeta med det tillsammans med pedagoger & elever?
 • Vad är informationssäkerhet och varför är det så viktigt?
 • Vilka risker kan uppstå vid otillräcklig kunskap kring informationssäkerhet?
 • Så kan du arbeta med informationssäkerhet i praktiken – tips och råd

Kristina Alexandersson, chef, Internet i skolan, IIS

 

Spara

Spara


Hur skapar du en pedagogisk plan kopplad till fortbildning för lärarna

 • Så arbetar vi med en röd tråd, långsiktighet och med att aldrig tappa fart i digitaliseringsprocessen
 • Så arbetar vi med tydliga åtgärder för fortbildning förankrad i en pedagogisk strategi
 • Hur vi håller allt så smart och användarvänligt som möjligt för att frigöra tid för vår organisation

Anders Wockatz, IT-strateg, Dals-Eds kommun 

 

 

 

Spara

Spara

Workshop

Förändringsledning – så skapar du ett starkt ledarskap & leder din organisation i utvecklings- & förändringsskeden

 

För att kunna bedriva framgångsrika förändrings- och utvecklingsprocesser krävs en effektiv kommunikation och tydliga ramar. Men hur får du alla att arbeta åt samma håll och hur kan du skapa klara och gemensamma mål i processen?

 

 

Så gör du rätt från början!

 

 

Under denna workshop får du möjlighet att öka dina kunskaper kring hur du leder i förändring för största framgång. Oavsett om du arbetar på förvaltningen eller om du ska driva arbetet vidare ute i verksamheten kan du genom denna workshop spara både tid och kraft samt nå tydligare resultat.

 

Workshopen kommer att blanda teori, praktik och gruppdiskussioner för att ge dig konkreta tips och framgångsrika verktyg som du kan tillämpa i din verksamhet redan imorgon.

 

Vi går igenom:

 

 • Framgångsnycklar i ledarskapet och kommunikationen kring implementering – vad är viktigt att tänka på?
 • Tydlighet i förändringsledningen – så gör du för att skapa tydlighet och engagemang
 • Hur kan du få medarbetarna att må bra och vara engagerade vid ett förändringsarbete?
 • Hur hanterar du eventuellt motstånd? • Metamodell och upplägg för lyckade förändringar

 

 

Workshopen leds av:Peter Nilsson, författare, föreläsare & förändringscoach, Framtiden TeamPeter har skrivit ett flertal böcker b.la Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra? samt hans senaste bok Hur svårt kan det vara att må bra? Peter har arbetat med förändringsarbete i 17 år inom såväl offentlig som privat verksamhet och är en mycket uppskattad föreläsare och workshopledare.

 

Vid frågor skicka ett email till Johan Rundquist, jru@teknologiskinstitut.se, senaste den 15 September

 

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
24-25 oktober 2017
Workshop
25 oktober 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


25 aug

T.o.m.


29 sep

Fr.o.m.


30 sep
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 450 kr

Tid & plats

Konferens
24-25 oktober 2017
Workshop
25 oktober 2017
Lokal
Quality Hotel Globe
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


25 aug

T.o.m.


29 sep

Fr.o.m.


30 sep
Konferens

5 450 kr
5 950 kr
6 750 kr
Workshop

2 490 kr
2 890 kr
3 450 kr