Digitalisering i förskolan

Digitala verktyg och läromedel i förskolan

 

Nu ska förskolan bli mer digital – har du verktygen för att nå kraven?

 

Ett förslag om en nationell IT-strategi ligger just nu hos regeringen och kraven att förbereda barnen för ett digitalt samhälle är större än någonsin, inte minst för dig som arbetar i förskolan.

 

Har du vad som krävs?

 

På denna konferens får du ta del av konkreta verktyg och metoder på hur du kan arbeta tillsammans med barnen i förskolan med digitala verktyg och läromedel. Bland talarna hittar du både experter och goda exempel från förskolor runt om i landet som delar med sig av inspirerande kunskaper och erfarenheter och ger dig handfasta tips på hur du kan utveckla ditt digitala arbete i förskolan.

 

Konferensen har nu blivit fullbokad. Men håll utkik - nytt datum kommer snart!

 

I samarbete med:              

 

 

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Tisdag 3 oktober 2017

 

 

 Förändringsledning mot en mer digital förskola – hur gör du?
 • Olika förutsättningar och utmaningar – så möter du pedagogernas behov
 • När inte alla vill – så löser du utmaningar och hinder på vägen
 • Framgångsfaktorer för en mer digital förskola

Henrik Sundblom, verksamhetscontroller förskoleavdelningen, Bromma stadelsförvaltning
Lina Jakobsson, förskollärare Blåklintens förskola, Norrtälje kommun

Spara

Spara

 
Kollegialt lärande för att främja arbetet med digitala verktyg – tips & fungerande strategier
 • Så kan du motivera och engagera dina kollegor i den digitala pedagogiken
 • Lyckade arbetssätt som skapar glädje och engagemang hos både barn och personal
 • Konkreta exempel på hur digitala verktyg kan underlätta och utveckla den pedagogiska dokumentationen

Maria Sigfridson, förskollärare & arbetslagsledare Trummans, förskola & Cathrine Bergman, förskollärare Linnés förskola, Sollentuna kommun

 

Spara

Spara

 
Så lyckas du få barnen delaktiga i det digitala arbetet – konkreta tips & metoder
 • Barnen som medkonstruktörer – engagemang genom gemenskap och delaktighet
 • Barnens inflytande – så fångar du upp deras tankar och idéer
 • Digitala verktyg i verksamheten – praktiska exempel

Janni Karlsson, förskolepedagog Förskolan Skogsgläntan, Kils kommun

 

Spara

Spara

 
Digitalt tillgänglig miljö – förändring med hjälp av digitala läromedel
 • Framgångsrika exempel på hur du gör det digitala naturligt och enkelt under dagen på förskolan
 • Så arbetar vi digitalt med den fysiska miljön
 • Förstärkta miljöer som del av pedagogiken – så fungerar det

Kim Ejdelind, IKT-pedagog & Sven Stedt, förstelärare, Helsingborgs kommun

 

Spara

Spara

 

Onsdag 4 oktober 2017

 

PuL & den nya dataskyddsförordningens påverkan på förskolan
 • Detta behöver du tänka på utifrån förskolans perspektiv
 • Viktiga förändringar och nya krav – så kan du förbereda din förskola
 • Problemområden inom dataskydd för förskolan som du behöver känna till
 • Foton och filmer som inkluderar förskolebarnen – hur och vad får du publicera digitalt?

Lotta Kavtaradze, jurist, Privacyline

Spara

Spara

 
 
Aktuell forskning – barnens digitala förskola

 

Resultat från två forskningsprojekt om barns utforskande, lärande, literacy och lek med digitala lärplattor presenteras under detta pass. Du får ta del av illustrativa exempel på såväl barns lärande som förskollärares didaktiska design av verksamheten med digitala verktyg. Föreläsningen tydliggör vikten av att alla barn bjuds in i en digital miljö av kvalitet och att lärplattor lämpar sig väl för yngre barns lärande såväl som för barn med svenska som andraspråk.

 

Avslutningsvis diskuteras den nationella IT-strategin och hur den kan komma att implementeras i förskolans verksamhet.

 

Susanne Kjällander är filosofie doktor och lektor på förskollärarutbildningen på Stockholms universitet. Hon är även föreläsare, författare samt medarbetare i framtagandet av de nationella IT-strategierna.

 

Spara

Spara

 
Den digitala resan för Sveriges förskolor – var står vi idag & hur tar vi oss dit vi ska?
 • Vilka trender ser vi bland förskolornas arbete med digitalisering idag?
 • Vilka stöd finns för dig som pedagog eller ledare i arbetet med digitaliseringen?
 • Vilka faktorer kan vi se som främjar eller hämmar digitaliseringsresan?

Johanna Karlén, projektledare Skolans digitalisering, SKL

 

Spara

Spara

Workshop

Workshop dag 1 

Programmering i förskolan – tips & konkreta verktyg

 

Under detta interaktiva pass får du arbeta praktiskt med programmering som är anpassad för förskolans pedagogiska
verksamhet. Du får kunskap om varför det är viktigt att arbeta med programmering i förskolan och vilka framgångsfaktorer som är avgörande för att du ska lyckas. Workshopledaren Andreas Hedlund lyfter även de utmaningar och svårigheter du kan stöta på längs vägen.

 

Vi går igenom:

 

 • Programmering som undervisningsmetod – vilka krav ställs på förskolan?
 • Förberedelser och övergång till skolan – detta bör barnen kunna inom programmering
 • Lär dig enkel programmering som du kan använda i ditt dagliga arbete tillsammans med barnen

 

Workshopen leds av Andreas Hedlund är IKT-utvecklare i Skellefteå Kommun. Han föreläser och fortbildar pedagoger i många olika IKT-frågor och brinner extra för programmering. Sedan 2015 är han projektledare för Programmering i förskola och skola med syfte att ta fram lärarhandledningar och hjälpa förskolor och skolor igång med programmering. Ta chansen att ställ dina specifika frågor till Andreas!

 

 

 

Deltagarna uppmanas att ta med egen läsplatta eller smartphone för bästa upplevelse

 

Workshopen genomförs i samarbete med Freken
(www.freken.se)

 

 

Workshop dag 2

 

Hur kan du arbeta med green screen & skapa filmer med barnen i förskolan?

 

På denna interaktiva workshop får du chansen att praktiskt arbeta med green screens och utforska tekniken bakom
den. Du får konkreta tips och råd för att kunna koppla dina nya kunskaper till din pedagogiska verksamhet. Workshopens innehåll är kopplat till läroplanens strävansmål och ger en fördjupad insikt i hur green screen kan bli ett verktyg för barns utveckling och lärande.

Vi går igenom:

 

 • Green screen i praktiken – enklare än du tror!
 • Rörlig bild som dokumentation – så lyckas du
 • Vanliga framgångsfaktorer och utmaningar

 

Workshopen leds av Matilda Kruuna och Beatriz Flores Bravo, förskollärare och digitalistor i Väsby kommunala förskolor i Upplands Väsby.


Uppdraget som digitalista är en del av Väsby kommunala förskolors utvecklingsarbete inom digitalisering av förskolan, med syfte att erbjuda barnen möjlighet att erövra grundläggande förmågor och förbereda dem för en allt mer digitaliserad värld. Matilda och Beatriz arbetar regelbundet med green screen och rörlig bild i förskolan och leder även uppskattade workshops för kommunens pedagoger.

Deltagarna uppmanas att ta med egen läsplatta eller smartphone samt ladda ner appen Green Screen by Do Ink (som kostar 30 kronor) för bästa upplevelse

 

Workshopen genomförs i samarbete med Ljud & Bildmedia
(www.ljud-bildmedia.se)

 

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
3-4 oktober 2017
Lokal
Scandic Klara
Slöjdgatan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


15 sept

Fr.o.m.


16 sept
Konferens + Workshop

3 995 kr
4 495 kr
5 295 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 580

 

 

Tid & plats

Konferens
3-4 oktober 2017
Lokal
Scandic Klara
Slöjdgatan 7, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


15 sept

Fr.o.m.


16 sept
Konferens + Workshop

3 995 kr
4 495 kr
5 295 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist
E-post: jru@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 580