Chef i sjukvården

Attrahera och behåll viktig kompetens inom sjukvården

 

Ta del av värdefulla lärdomar samt konkreta verktyg för ett ledarskap som främjar utveckling

 

Sjukvården står inför stora utmaningar, och som chef förväntas du göra ditt yttersta för att möta dessa. Hur kan du attrahera och behålla viktig kompetens i dagens konkurrensutsatta vård? Hur kan du utöva ett effektivt och utvecklande ledarskap på bästa sätt? Hur når du ökad kontinuitet i omhändertagandet genom effektiv samverkan?

 

På konferensen varvas intressanta praktikfall med expertanföranden. Du får ta del av värdefulla lärdomar samt konkreta verktyg och metoder för ett ledarskap som främjar utveckling. Inspireras, utvecklas och fördjupa din kompetens på årets forum för ledare inom vården.

 

Varmt välkommen!

 1. Program
 2. Workshop
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF


Tisdag 10 oktober 

 

 
Uppmärksammad samverkan som givit resultat
 • Att skapa effektivt teamarbete och samverkan från grunden – vad krävs?
 • Teamsamverkan – vår nyckel till framgång!
 • Hög kvalitet och goda resultat år efter år – metoder och strategier som fungerar

Lena Skytt, hjärtsjuksköterska & teamledare hjärtmottagningen, Nyköpings LasarettBehåll kompetent vårdpersonal – faktorer som gör arbetet attraktivt
 • Attraktivt arbete – ett smart frågeformulär och en modell utöver det vanliga
 • Magnet hospitals som attraherar sjuksköterskor, ger goda behandlingsresultat samt nöjda patienter – lösningen för svensk hälso- och sjukvård?
 • Vad krävs för att lyckas? – aktuell forskning som ger svar

Catrine Björn, med. dr. & studierektor sjuksköterskors verksamhetsförlagda utbildning, Region GävleborgGruppdiskussion: Hur attraherar & behåller vi kompetent personal?
 • Hur gör vi arbetsmiljön mindre stressig för våra medarbetare?
 • Strukturerad kompetensutveckling och lönestegring – hur identifierar du motivationsfaktorer hos medarbetarna?
 • Utveckling och samspel mellan yrkeskategorier – hur fungerar det i praktiken?

Har du förslag på ytterligare frågor att ta upp vid denna diskussion? Maila dina frågor senast 3 oktober till: mlin@teknologiskinstitut.seSå effektiviserar du rekryteringen av kompetent personal
 • Högkvalitativ kompetensförsörjning genom EURES – så har vi lyckats
 • Alternativa rekryteringsvägar samt strategier för personlig rekrytering – konkreta tips
 • Introduktionsprogram som ger resultat

Agneta Qvist, enhetschef HR, Landstinget i VärmlandFramgångsrikt introduktionsprogram för nyexaminerade & nyanställda sjuksköterskor
 • Arbetssätt för att ge våra nyanställda en god introduktion i arbetet
 • Handledning och kollegialt sammanhang – vad har det gett oss?
 • Framgångsfaktorer och viktiga lärdomar

Ida Pettersson, vårdsamordnare specialistvården, Landstinget VästernorrlandArbetstidsmodell som frigör tid, minskar stress & förbättrar patientflödet
 • Kompetensutveckling, återhämtning och ett godare liv – konkret modell
 • Så skapar du rätt förutsättningar för bättre vårdkvalitet, högre patientsäkerhet och nöjdare patienter
 • Vårt sätt att öka attraktionskraften och behålla kompetensen på sjukhuset

Peter Bolin, avdelningschef avd. 55 ortopedkliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus
Magnus Fondin, avdelningschef avd. 52 ortopedkliniken, Norra Älvsborgs LänssjukhusOnsdag 11 oktober 

 


Att leda förändring inom vården – detta krävs av dig som chef
 • Norrtäljemodellen – därför fungerar den
 • Så driver du framgångsrikt utveckling genom förändringsledarskap
 • Nöjda medarbetare som stannar kvar – så lyckas du

Peter Graf, VD, vårdbolaget Tiohundra

 


Hur kan vi förbättra vården trots begränsade resurser?
 • Systematiskt kvalitetsarbete – en räddning eller ett spel för gallerierna?
 • Attityd och förhållningssätt på system- och individnivå
 • Ledaren – offer eller kapten?

Jenny Arhammar, verksamhetschef VO anestesi & intensivvård, Danderyds sjukhus
Sanaz Shafiei, vårdchef VO anestesi & intensivvård, Danderyds SjukhusKonkreta verktyg som stärker dig i rollen som chef
 • Så stärker du medarbetarna i en föränderlig hälso- och sjukvård
 • Verktyg och metoder för ett gynnsamt och utvecklande klimat på arbetsplatsen
 • Vikten av välfungerande stödfunktioner och hur du använder dem på bästa sätt

Tina Fogelklou, verksamhetschef rättspsykiatrin, Region Kronoberg
Karolina Arsunan, HR-samordnare rättspsykiatrin, Region Kronoberg

 

Workshop

Attrahera, rekrytera & behåll viktig kompetens – så lyckas du

 

I dagens offentliga hälso- och sjukvård gäller förändrade spelregler, där möjligheterna att konkurrera om arbetskraft med hjälp av hårda värden, såsom lön, har minskat betydligt. Därför måste du som chef utveckla din förmåga att locka, rekrytera och behålla viktigt humankapital med hjälp av gott ledarskap samt andra kvalitéer som får folk att trivas och utvecklas. Anna Rydgren och Susanne Canu från välrenommerade MT ledarskap leder dig genom en workshop fylld av värdefulla insikter, kraftfulla verktyg, interaktiva övningar samt mycket skratt.Du får bland annat lära dig hur du:

 • Genom självkännedom och självmedvetenhet utvecklar ditt ledarskap
 • Effektivt attraherar, rekryterar samt behåller värdefull och svåråtkomlig kompetens
 • Skapar och främjar en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö

 

MT ledarskap, grundat av Mia Törnblom, arbetar med ledarutveckling utifrån en unik metod som bygger på kognitiv teori. MT ledarskap är auktoriserade enligt SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag), och bland deras kunder återfinns flera av Sveriges största aktörer inom både privat och offentlig verksamhet.

 

Anna Rydgren är utbildad och framgångsrik musikalartist och har en gedigen bakgrund inom film och teater, något hon ser som en tillgång i hennes nuvarande roll som ledarutvecklare:

 

"Att stärka sin självkänsla är en kreativ process, precis som skådespeleri"

 

Susanne Canu har 20 års erfarenhet av ledarskap. Sedan hon först kom i kontakt med MT-metoden har hon använt den med stor framgång i rollen som ledare, och så småningom beslöt hon sig för att själv börja arbeta som ledarutvecklare. Om MT-metoden säger hon:

"Det här är utveckling på riktigt – jag är trygg, klarar av att delegera och idag får jag dessutom min omgivning att utvecklas och nå sin fulla potential"

 

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
10-11 oktober 2017
Workshop
11 oktober 2017
Lokal
Scandic Klara
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


25 aug

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26

Tid & plats

Konferens
10-11 oktober 2017
Workshop
11 oktober 2017
Lokal
Scandic Klara
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


25 aug

T.o.m.


22 sep

Fr.o.m.


23 sep
Konferens

6 550 kr
7 350 kr
8 350 kr
Workshop

2 950 kr
3 350 kr
3 950 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Michael Linnell
E-post: mlin@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 26