Badanläggningar 2018

 

Välkommen till årets upplaga av Badanläggningar! 

 

Tillsammans med Svensk Simidrott presenterar vi stolt Badanläggningar 2018, den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med badanläggningar!

 

För sjunde året i rad får du lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker som belyser aktuella ämnen kring simhallar. Du får dessutom möjlighet at träffa leverantörer och nätverka med branschkollegor från hela landet.

 

Konferensen belyser bland annat:
• Hur du finner ett klokt förhållningssätt till drunkningsförebyggande teknik
• Kreativa sätt att finansiera badanläggningen samt hur vi skapar bästa möjliga nyttjande och aktivitet
• Vad som krävs i praktiken för att skapa goda förutsättningar för renlighet och hygien på badanläggningen


Varmt välkommen!

 

Klicka på bilden ovan för att se en kort presentation av konferensen med projektledare Veronika Westermark. 


Nytt för i år är att du får möjlighet att boka dig på konferensmiddag (mer information finns i fliken nedan)!

MISSA INTE - intervjun med Marithe Eriksson här >>

 

På plats - Anna Lindberg & David Lega:

 

           

 

 

Samarbetspartner:

 

 

 

Utställare:

 

                              

                         

 

 1. Program
 2. Konferensmiddag 24/1 kl 18:00
 3. Anmälan
 4. Plats & Pris
 5. Program i PDF

Svensk simidrott – så ökar vi simkunnigheten & gör idrotten tillgänglig för alla
Visionen för Svensk Simidrott är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma. Under passet får du djupdyka i hur behovet av idrottsanläggningar ser ut. Du får även insyn i Svensk Simidrotts senaste projekt där föreningar utmanas att tänka kreativt kring att optimera och anpassa utrymmet i simhallen.
 • Så bidrar idrottsanläggningen till att göra Sverige starkare
 • Projektet ”Simidrott – mer för fler” – hur går det till när fler ska samsas på samma yta?

Mikael Jansson, förbundschef, Svensk Simidrott

 

 

 

Speciellt inbjuden!

Ett samtal med Anna Lindberg
Lyssna på ett inspirerande samtal med Anna där hon berättar om sin resa som simhoppare på elitnivå, tillbakablickar från karriären och vad simidrotten betytt för henne.

Anna Lindberg har medverkat i fyra raka OS och tagit flertalet internationella medaljer.

 

 


Drunkningsförrebyggande larm – hur kan vi arbeta med säkerhet i framtiden?
 • Hur finner vi i branschen ett klokt förhållningssätt till drunkningsförebyggande teknik?
 • Möjligheter och utmaningar med drunkningsförebyggande teknik idag och i framtiden
 • Så kan drunkningsförebyggande teknik bli ett komplement till traditionell övervakning i simhallen

Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet & livräddning, Svenska Livräddningssällskapet

Mikael har arbetat i badhusbranschen sedan -95 och har på senare tid följt utvecklingen av Drowning Prevention Technology och hur arbetet har sett ut både i Sverige och utomlands.

 
 

 

Produktpresentation

Poseidon – badvakternas tredje öga
År 2010 installerades drunkningslarmet Poseidon i Sverige för första gången och idag finns det på sex anläggningar; Arena Skövde, Angered Arena, Ystad Arena, Hylliebadet, Navet och Sjöbo Simanläggning.
 • Mervärde med drunkningslarm – hur kan Poseidon öka säkerheten på din anläggning?
 • Så fungerar larmet i praktiken
 • Kort genomgång av nya standarden för drunkningslarm
Michael Stenbeck, ansvarig Poseidon i Skandinavien  
 

Effektiv samverkan mellan beställare, byggherre & arkitekt – hur skapas det?
Ängelholms nya simhall, Vattnets hus, har ett tydligt hälsofokus och invigdes i februari 2017 – men blev visionen verklighet? Få med dig nyttig kunskap om hur du kan skapa en god samverkan vid nybyggnation av badanläggningar.
 • Från gestaltning och utformning till färdig simhall – hur blev resultatet?
 • Så arbetade vi för att skapa bra samverkan mellan beställare, byggherre och arkitekt
 • Tips för att skapa flexibilitet i anläggningen och möjlighet att växa över tid

Malin Pappila,arkitekt SAR/MSA, ÅWL Arkitekter

 
 

 

 

Produktpresentation

Ventilation & energibesparing i simhallar
 • Erfarenheter från installation av energisparsystem i befintliga badanläggningar – vanliga utmaningar och lösningar
 • Fungerande lösningar och system för att skapa en hållbar anläggning
 • Ny teknik inom ventilation – hur kan det se ut i framtiden?

Bengt Torgander, CEO, Menair

Menair har nya luftavfuktare och luftbehandlingsaggregat fabrikat EUROCLIMA. 
 
 

 

Internationellt praktikfall

Hur planerar & bygger du anläggningen så att den välkomnar & fungerar för alla i samhället?
Alexander Dale Oen arena invigdes i Bergen hösten 2014 och har årligen cirka 320.000 besökare. Anläggningen är Norges främsta för simning och dykning. Hör hur vi arbetar för att skapa en badanläggning där alla känner sig välkomna och hittar kreativa sätt för bästa möjliga nyttjande.
 • Vad var visionen och hur blev resultatet?
 • Teknik och kostnad – så ser det ut hos oss
 • Kreativa sätt att finansiera badanläggningen på – hur skapar vi bästa möjliga nyttjande och aktivitet?
 • Vårt arbete med att skapa ett bad som är tryggt och fungerar för alla – tips och erfarenheter

Håkon A. Egeberg Johansen, managing director, AdO Arena

 

 

 

 
Renlighet & hygien på badanläggningen – vad krävs i praktiken? 

Tillsynsprojekt Städning & hygien på badanläggningar har skett i sju kommuner i Stockholms län och totalt har rutinerna på 58 simhallar inspekterats.Hör resultaten från projektet och hur renhållningsarbetet har betydelse för anläggningens livslängd.

 • Kampanjer för att öka renlighet och hygien på badanläggningen – hur har det sett ut i praktiken?
 • Förutsättningar för att skapa fungerande städ- och hygienrutiner
 • Lär dig hur du kan mäta resultatet av städningen
 • Resultat och iakttagelser från tillsynsprojektet; städning & hygien på badanläggningar

Marithe Eriksson, hälsoskyddsinspektör, Bassängnätverket

 
 MISSA INTE - intervjun med Marithe här >>

 

 

Speciellt inbjuden!

Samtal med David Lega
Tidigare har David Lega haft en karriär som handikappidrottare där han har deltagit i två paralympiska spel samt slagit 14 världsrekord i simning under åren 1995-2000. Idag är David kommunalråd (KD) och vice ordförande i Idrotts- och förenings-nämnden i Göteborg. Under passet får du möjlighet att lyssna till David som berättar om både sin bakgrund och det dagliga arbetet som politiker i Göteborgs stad.

 

 
Hur gör du för att bygga energieffektiva badanläggningar?

Innovationsklustret Belok (”Beställargruppen lokaler”) genomförde år 2016 en förstudie kring energieffektivisering i badhus. Belok är ett samarbete mellan Energimyndigheten och fastighetsägare för att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter. Under passet presenteras resultatet från förstudien och du får ta del av förslag på hur du kan energieffektivisera din badanläggning.

 • Resultat från förstudien och användbara nyckeltal
 • Tekniska system i samverkan – hur påverkar luftbehandling och vattenrening varandra?
 • Vad bör du tänka på vid beställning och projekteringen för att anläggningen ska bli så energieffektiv som möjligt?
 • Framgångsfaktorer och vanliga fallgropar kring energieffektivisering

Josep Termens, projektledare & energikonsult, CIT Energy Management

 
 

 

 

Produktpresentation

Badanläggningar under byggnation – tankar kring beslutsprocess, organisation & byggnation

Järfällabadet invigs våren 2018. Ta del av byggprocessen och erfarenheter kring vad du bör tänka på för att göra rätt avvägningar under projektet och verksamhetsimplementeringen.

 • Hur gick besluten till för att klara ekonomi, projekttider och övriga val?
 • Vad bör du tänka på för att undvika förseningar och kostnadsökningar?
 • Järfällabadet – hur ser processen ut från ax till limpa inklusive den slutliga driften
 • Hur implementerar du verksamheten när anläggningen är färdigbyggd?

Olle Stadig, VD, Taghehus

Markus Söderman, operativ chef, Medley

 
 

Så kan du använda Upphandlingsmyndigheten som stöd vid simhallsprojekt
 • Hållbarhetskriterier för simhallar – vilka är de och hur formulerar du dessa i kravställningen?
 • Vanliga framgångsfaktorer och fallgropar vid upphandling av badanläggningar
 • Upphandlingsmyndighetens engagemang i badanläggningar – planerade aktiviteter 2018 som knyter till simhallar eller bygg

Representant, Upphandlingsmyndigheten

Andreas Luiga, konsult upphandling, Svensk simidrott

 
 
 
Nybyggnation av badanläggning – erfarenheter kring behovsanalys, beslutsprocess & upphandling
 • Bygga om eller bygga nytt – hur gick vi tillväga i processen?
 • Från upphandling till projektering – så har vägen till avtal sett ut
 • Hur har vi hanterat utmaningar och svåra ställningstaganden i det tidiga skedet?

Claes Lagelius, projektledare, Enköpings kommun
Jonas Nyström, förvaltningschef, Enköpings kommun
Rickard Wästlöf, enhetschef samhällsbyggnad, Enköpings kommun

 

 
 
Moderator
För sjunde året i rad presenterar vi Bengt som moderator! Bengt har lång erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet, idrottsrörelsen och gedigen erfarenhet rörande simhallsfrågor. Numera är Bengt styrelseordförande i ett antal organisationer inom idrotten, och även inom miljö och hållbarhet, E-Learning samt transportsektorn. Bengt är också en väl anlitad moderator för olika konferenser.

 

 

Workshop

Workshoptext

 

Spara

Spara

Konferensmiddag 24/1 kl 18:00

Under kvällens arrangerade middag får du chansen att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta nya kontakter under trevliga och avslappnade former. Du får en tvårätters middag inklusive två glas öl/vin (alkoholfria alternativ finns). Middagen bokas separat till en kostnad på 590 kr.

Plats & Pris

Konferens
24-25 januari 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


10 nov

T.o.m.


8 dec

Fr.o.m.


9 dec
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Konferensmiddag

590 kr
590 kr
590 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
E-post: vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 04

Tid & plats

Konferens
24-25 januari 2018
Lokal
Piperska muren, Scheelegatan 14
Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


10 nov

T.o.m.


8 dec

Fr.o.m.


9 dec
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Konferensmiddag

590 kr
590 kr
590 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Veronika Westermark
E-post: vwe@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 04