Anläggningsutveckling

Konferensen för dig arbetar med anläggningsfrågor!

 

Vad krävs av framtidens anläggningar?

 


Kraven på att dig som arbetar med anläggningsfrågor blir att fler och allt mer komplexa och du förväntas att bygga inkluderande, tillgängligt och flexibelt. Hur planerar du din anläggningsstruktur och är du förbered på framtidens utmaningar? Under den nya konferensen Anläggningsutveckling ges du möjligheten att få svar på dina frågor. 

 

Under två fullspäckade dagar presenteras forsknings och anläggningsprojekt från hela landet. Ta chansen och träffa kollegor och experter för att utveckla arbetet med anläggningar i just din kommun.

 


Varmt välkommen!
Johan Rundquist & Shiran Ringart Cohen
Projektledare

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 22 maj 2018

 
Anläggningar för alla eller bara för några få?
 • Dagens anläggningar – för vem byggs dem?
 • Aktuell forskning – strukturella hinder mellan goda ambitioner och faktiska prioriteringar
 • Skandinaviska jämförelser med utgångspunkt i befintlig forskning
 • Framtidens anläggningspolitik – hur bör vi planera anläggningsstrukturen?

Paul Sjöblom, fil. dr. forskare & lärare vid Historiska institutionen,
Stockholms universitet

 
 
 
Så ritar Liljewall arkitekter genomtänkta, inkluderande & tillgängliga anläggningar
 • Behovsanalyser och utredningar – hur avgör du vad som bör byggas?
 • Målgruppsidentifiering – förstå vem du bygger för
 • Smarta lösningar för komplexa problem – exempel och lösningar
 • Eskilstuna simhall – en modern, inkluderande och tillgänglig anläggning

Bjarni Ingvasson, arkitekt & partner, Liljewall arkitekter
Calle Hellberg, MO-ansvarig Sport & Fritid, Liljewall arkitekter

Calle 

 
 
Utveckling av Leksands skatepark – utmaningar & framgångsfaktorer
 • Hur skapar vi plats för anläggningar som svarar för extremsportens behov?
 • Samarbete mellan förening, kommun och näringsliv för att skapa en så bra anläggning möjligt
 • Så har vi använt oss av kreativa finansieringsmöjligheter för att utveckla och skapa Leksands skatepark

Mattias Gyllenhak Liss, ordförande, Leksands extrema idrottsförening

mattias 
 
 
Regional idrottsutveckling – vad krävs för ett lyckat samarbete över kommungränserna?

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill. Därför bygger Stockholms län nu upp en modell för att arbeta effektivare över kommungränserna i länet. Hör hur det går till och vilka vinster det ger idrottsutövarna.

 • Flödesstudie över ungas rörelse över kommungränserna i länet – så påverkar det samarbetet kring idrottsutveckling
 •  Sollentuna friidrottshall – en prisbelönt samarbetsmodell för regional utveckling i Stockholmsområdet

Niklas Roos af Hjelmsäter, förvaltningschef kultur- & fritid, Sollentuna kommun samt Ordförande i Föreningen Storstockholms Kultur- & Fritidschefer

Torbjörn Neiman, utvecklingschef inom idrott & kultur för kommunerna i Stockholms län

 

 
 
Coexistence – hur utvecklar du anläggningar som kan användas av flera
 • Så kan anläggningar och fritidsmiljöer vara en katalysator för sundhet och social hållbarhet
 • Möjligheter och hinder för samverkan vid anläggningsutveckling
 • Aktuella projekt från Danmark: Amager Fælled skolegård, Carlsberg Skole, Ørestad Lethal, Center for Sundhed og Kræft

Johannes Molander Pedersen, Arkitekt & partner, NORD Architects

Joahnnes 
 

 

Onsdag 23 maj 2018

 

Hur inkluderar du ett genusperspektiv vid anläggningsutveckling? - Anläggningar som attraherar tjejer & samtidigt får dem att trivas

Passet hålls på engelska

 • Hur kan du arbeta utifrån ett genusperspektiv vid design och utformning av anläggningar för att öka tjejers trivsel?
 • Internationell spaning – så arbetar vi med genusperspektivet i Danmark
 • Aktuell forskning – vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid anläggningsutveckling för att attrahera tjejer?
Oliver Vanges, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden Oliver 
 
 
Allaktivitetshuset i Vega - en anläggning skapad ur förvaltningsöverskridande samarbete med multi-funktionalitet i fokus
 • Maximerad nyttjandegrad på dina anläggningar – så hittar du fler användningsområden och funktioner för din anläggning
 • Hur skapas intern samverkan mellan förvaltningar för samsyn och samarbete kring anläggningsfrågor?
 • Aktivitet under och efter skoltid - fritidsgård, idrottshall, skola, föreningslokaler och bibliotek i ett!

Maria Lindeberg, förvaltningschef, Haninge kommun
Lotta Gusterman, chef för utveckling & stöd, Haninge kommun

 
 
 
Att utforma anläggningar utifrån invånarnas behov
 • För vem skapar du dina anläggningar? – Lyckade behovsanalyser för lyckade utvecklingsprojekt
 • Så har vi arbetat med medborgardialog vid utvecklingen av Alby folkhälsopark
 • Hur kan du skapa anläggningar som attraherar tjejer och får dem att trivas?
 • Vad kan vi säga om resultatet av utvecklingsprojektet?

Linus Söderling, verksamhetschef Idrott & anläggning, Botkyrka kommun

 
 
 
Smarta tekniska lösningar för funktionella & energieffektiva anläggningar
 • Så skapar energieffektivisering ett mer kostnadseffektivt drift och underhållsarbete
 • Därför bör du satsa på att energieffektivisera dina anläggningar
 • Aktuella energieffektiviseringsprojekt – goda exempel och lösningar
Håkan Olsson, affärsansvarig Performance Contracts, Caverion  
 
 
Så kan du arbeta med utformning & gestaltning av nya parkour- & spontanidrottsytor
 • Så har parkour blivit en självklar del av framtidens idrottssytor och anläggningsutveckling
 • Hur skapar kommunen en kostnadseffektiv park?
 • Lokalt case – från ungdomars idéer till färdigbyggd anläggning

Ahmed Al-Breihi, fd projektledare för Naturparkour & fd projektledare på Gymnastikförbundet


Jesper Eriksson, sportchef, Street Mentality Parkourklubb


Ahmed Al-Breihi sitter i den internationella kommissionen för parkour och i Sveriges nationella kommitté. Han har varit ansvarig projektledare bakom organiseringen av parkour i Sverige och har tillsammans med X2Architects projekterat och byggt flest platsbyggda parkourparker i landet.

 
 

 

   

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
22-23 maj
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


23 mars

T.o.m.


27 april

Fr.o.m.


28 april
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist

jru@teknologiskinstitut.se
076-527 55 57


Projektledare, Shiran Ringart Cohen
src@teknologiskinstitut.se
0765 - 27 55 57

Tid & plats

Konferens
22-23 maj
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


23 mars

T.o.m.


27 april

Fr.o.m.


28 april
Konferens

6 980 kr
7 780 kr
8 780 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Johan Rundquist

jru@teknologiskinstitut.se
076-527 55 57


Projektledare, Shiran Ringart Cohen
src@teknologiskinstitut.se
0765 - 27 55 57