Akutsjukvård 2018

Årets konferens för dig som arbetar inom akutsjukvård!

 

Tillsammans utvecklar vi arbetet på akutmottagningen!


Du som arbetar inom akutsjukvård ställs ständigt inför stora utmaningar där det akuta patientflödet gör att ingen dag är den andra lik. Akuta fall, brist på vårdplatser och hotfulla situationer gör även att du och ditt arbetsteam ständigt behöver hantera snabba och svåra prioriteringar.

Då vården ställer höga krav på personalen, både gällande kompetens och handlingskraft under press, har vi på årets konferens samlat goda exempel och experter som alla gemensamt arbetar för att hitta nya och inspirerande vägar för att klara den stora belastningen.


Delar ur programmet: 

 • Så skapas hållbarhet i en flödesoptimerad självförbättrande verksamhet
 • Hot och våld – metoder för rätt insats och rätt bemötande
 • Så gör du för att behålla patientsäkerhet i en snabb och effektiv akutvård
 • Triage – utvecklingen de senaste decennierna och hur vi går vidare
 • Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från stora delar av landet


Varmt välkommen på årets konferens för dig som arbetar inom akutsjukvård!

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF


Tisdag 4 september 2018

 


Moderator Anders Widmark inleder konferensen med att berätta om vikten av interprofessionella samarbeten

 

I syfte att substituera vårdens behov av lämpliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, krävs en samverkan mellan professionerna runt den enskilde patienten. För att optimera denna samverkan och för att på bästa sätt kunna möta de skiftande vårdbehoven som finns inom den akuta vården, krävs ett interprofessionellt samarbete.

 • Hur kan vi gemensamt och på bästa sätt skapa förutsättningar för en gynnsam interprofessionell lärandemiljö både utifrån ett lärosätes- och ett arbetsgivarperspektiv?Anders Widmark är specialistsjuksköterska inom akutsjukvård. Han är även ordförande för SENA, Riksföreningen för akutsjuksköterskor. Under konferensen är det Anders som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.


Effektivisera teamarbetet på akuten – möjligheter & utmaningar

 

Allt fler akutmottagningar organiserar arbetet i team, men för att få bästa möjliga utväxling av en sådan arbetsform finns en mängd viktiga aspekter att ta hänsyn till. Under detta pass får du lära dig mer om:

 • Organisering för framgångsrikt teamarbete

 • Vem gör vad i teamet och hur kan kommunikationen förbättras?

 • Så kan teamarbetet bli en framgång på akuten


Teresa Söderhjelm
, leg. psykolog, Karolinska Institutet

 

 


Triage – vad kan vi lära av historia & hur ser aktuell status ut?

 

 • Historia – vad grundar vi vår triage på?

 • Samtid och nutid – utvecklingen de senaste decennierna

 • Framtid – hur går vi vidare?

Föreläsningen avslutas med en gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte om triage idag och i framtiden


Sara Wireklint,
leg sjuksköterska, Centrallasarettet Växjö & doktorand, Linnéuniversitetet

Sara är kliniskt verksam på halvtid på akutmottagningen i Växjö och doktorand, med triage som forskningsområde, övrig tid. Hennes planerade avhandling innehåller två specifika studier på en svensk triage-skala, samt två mer generella studier inriktade mot användandet av triage och begreppet triage i Sverige idag.

 
 

 


Hot & våld – en del av akutsjukvårdens vardag

De senaste åren har Södertälje sjukhus arbetat aktivt kring frågor om hot och våld, med fokus på vad personalen ska tänka på innan, under och efter en hotfull situation.

 • Rätt insats och rätt bemötande – hur avgör du vad som krävs i olika situationer?

 • Så skapar vi förståelse, tydlighet och samverkan kring riktlinjer och rutiner hos personalen

 • Så implementerade vi förebyggande rutiner i arbetsgruppen

 • Exempel från verkligheten – när det har gått bra och när det har gått mindre bra

Melina Mellin, säkerhetschef, Södertälje sjukhus

 
 

 


Gruppdiskussion!
Hot & våld på arbetsplatsen – du ska inte behöva vänja dig!

Hot och våld mot vårdpersonal är ett samhällsproblem som eskalerat de senaste åren och som kräver ett aktivt arbete på både individ och organisationsnivå. Ta del av andras erfarenheter och diskutera möjligheter och utmaningar tillsammans med kollegor från stora delar av landet.
 • Hur ser de lokala och nationella handlingsplanerna ut?
 • Hur organiseras det förbyggande arbetet hos er och vilka rutiner bör byggas upp?
 • Hur bör vi agera när hot eller våld uppstår?
Under ledning av moderator Anders Widmark.  
 

 


Den digitala akutsjukvården – ny teknik & hur den kan hjälpa dig i din vardag

 • Den digitala resan – var står vi idag och hur möter vi framtiden i praktiken?

 • Hur ser morgondagens digitala teknik ut inom akutsjukvården?

 • Konkreta exempel från svenska och internationella vårdmiljöer

Annika Remaeus, konsultchef, GE Healthcare Partners

 

 


Färre vårdplatser & en åldrande befolkning – hur påverkas akutsjukvården?

Vi ser en åldrande befolkning samtidigt som antalet vårdplatser per capita minskar i alla de stora ekonomierna i västvärlden. En del av denna trend är önskvärd och beror på medicinska framsteg med nya och bättre diagnostiska verktyg och behandlingsmetoder.


Det finns dock många tecken på att reduktionen av antalet vårdplatser i Sverige går för snabbt vilket resulterar i för hög beläggningsgrad och negativa konsekvenser för arbetsmiljö och patienter.


Just nu genomförs en större registerstudie i Stockholms län från 2005 till 2017 för att ta reda på:

 • Hur har patientmix och sökmönster förändrats över tid?

 • Hur påverkas patientflödet på akutmottagningarna?

 • Hur påverkas patientsäkerheten och utfall för patienterna i form av återbesök och korttidsmortalitet?

Björn af Ugglas, doktorand, Karolinska Institutet

 

 

Onsdag 5 september 2018

 


Att flödesoptimera en akutmottagning eller ett helt akutsjukhus – en genomförbar vision och mission eller Mission Impossible?

 

 • Hur skapas hållbarhet i en flödesoptimerad självförbättrande verksamhet?

 • Vem, vad eller vilka utgör de största flaskhalsarna?

 • Varför misslyckas så många akutmottagningar med hållbar flödesoptimering?

Göran Örung, verksamhetschef, Akutmedicinkliniken Capio S:t Görans Sjukhus

På passet delar Göran med sig av lärdomar utifrån mer än tio års erfarenhet av Lean som verksamhetsstrategi för ökad patientsäkerhet och kvalitet. Det arbetssätt som akutmottagningen på S:t Görans Sjukhus utvecklat har lett till utmärkelsen ”Sveriges bästa sjukhus 2017” i Dagens Medicins årliga rankning.

 
 

 


Aktuell forskning inom digital hälsa – möjligheter & utmaningar nu & framöver

 

 • Viktiga förändringar – så kan du förbereda din arbetsplats

 • Konkreta exempel på hur digitala verktyg kan underlätta och utveckla akutsjukvården

 • Framgångsfaktorer för en mer digital akutmottagning

Nasim Farrokhnia, överläkare & forskare, Karolinska institutet SÖS, FoU-ansvarig, KRY

 

 


Tydliga & effektiva metoder för omhändertagande vid trauman

 

 • Arbetssätt för teamet, organisationen och flödet

 • Systematiskt omhändertagande

 • Vad händer efter det initiala omhändertagandet?

Anna Ohlsson, specialistläkare anestesi & intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset Solna

 
 

 


Arbetssätt för att undvika crowding – så skapas ett bättre vårdflöde

 

 • Effektiva arbetssätt vid inflöde, genomflöde & utflöde i den akuta vårdkedjan

 • Trängsel på akuten – hur mäts crowding?

 • Konkreta förslag på åtgärder avseende bemanning, kompetens och samarbete

Susann Järhult, PhD, överläkare, akutmottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. ST-studierektor för akutsjukvård, kursansvarig för akutsjukvård på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.


Helena Wengström Nymark, specialistsjuksköterska i Akutsjukvård, kursansvarig för specialistutbildning för sjuksköterskor, akutsjukvård, Uppsala Universitet.

 
 

 

 


Så gör du för att behålla patientsäkerhet i en snabb & effektiv akutvård
 • Hur fungerar patientsäkerhet som drivkraft för utbildning och utveckling?

 • Vi har inte tid för utbildning – stämmer det?

 • Så kan en utbildningskultur skapas

 • Reflektion – ett undervärderat sätt att lära och skapa utveckling

 John Karlsson, instruktör KTC inriktning medicinsk simulering, specialistsjuksköterska inom anestesi & ambulans, Akademiska sjukhuset

Björn Edgren, pedagogisk AT-läkare, simulatorinstruktör, Kliniskt träningscentrum, Akademiska sjukhuset

 
 

Workshop

Fullständigt program kommer inom kort!

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
4-5 september 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl Stockholm
Tulegatan 8, 113 53 Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


20 april

T.o.m.


15 juni

Fr.o.m.


16 juni
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht 
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 570

Tid & plats

Konferens
4-5 september 2018
Lokal
Hotel Birger Jarl Stockholm
Tulegatan 8, 113 53 Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


20 april

T.o.m.


15 juni

Fr.o.m.


16 juni
Konferens

5 980 kr
6 680 kr
7 680 kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Marc Feucht 
E-post: mfeu@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 570