Akutsjukvård

Var med och utveckla & förbättra akutsjukvården!

 

Få konkreta råd & praktiska verktyg för att klara ett högt inflöde på akuten

Du som arbetar inom akutsjukvård ställs ständigt inför stora utmaningar med ett högt inflöde på akuten och vårdplatsbrist. På årets konferens har vi samlat goda exempel och experter som alla gemensamt arbetar för att hitta nya, inspirerande vägar att klara den stora belastningen och göra den svenska akutsjukvården ännu bättre.

 

Varmt välkommen på årets konferens för dig som arbetar inom akutsjukvård!

 

 1. Program
 2. Anmälan
 3. Plats & Pris
 4. Program i PDF

Tisdag 12 september 2017

 
Kompetensstegsmodellen som leder till förbättring 

Genom kompetensutveckling, ökat antal specialiserade sjuksköterskor samt anpassad användning av specialistkompetens hos sjuksköterskorna kan vi:

 • Bevara kompetens
 • Förbättra patientsäkerheten 
 • Minska överbelastning på våra akutmottagningar 

Anders Widmark, Riksföreningen för akutsjuksköterskor SENA och adjunkt på specialistsjuksköterskeprogrammen vid Mälardalens högskola

 


Forskning om akutsjukvård – förekomst av utbrändhet & samvetsstress hos personalen i akutsjukvården 

Samvetsstress förekommer i alla delar av vården, och kan bidra till psykisk ohälsa och utbrändhet. Graden av utbrändhet har visat sig ha betydelse för personalens vilja att stanna kvar i organisationen. Personalomsättning har blivit ett allt större problem för sjukvården där såväl den intra- som den prehospitala akutsjukvården har betydande omsättning bland sjuksköterskor. Hög personalomsättning kan få konsekvenser för patientsäkerheten då det finns en risk att de nyanställda inte hinner få tillräckliga erfarenhetsbaserade kunskaper för det nya ansvaret och uppgifterna.

Anna Ekwall, ambulanssjuksköterska och docent i omvårdnad, Lunds universitet

 

 
Akademisk specialisttjänstgöring – ett modernt sätt att möta bristen på specialistsjuksköterskor
 • Specialistutbildning som en del av din anställning – så fungerar modellen 
 • Så ser villkoren ut för utbildningsanställning enligt AST 
 • Vårdförbundets påverkansarbete – resultat, framgångar och utmaningar 

Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet

 

 
Hur kan teamarbetet bli en framgång på akuten?
 • Säkrare, snabbare och smidigare akutmottagning där personalen trivs!
 • Teamet på akuten – vilka ingår?
 • Vem gör vad i teamet och hur fungerar kommunikationen?

Nasim Farrokhnia, överläkare & verksamhetschef verksamhetsområde Akut, Södersjukhuset

 

 

Changing Practice through research – evidensbaserad utveckling inom akutsjukvård

Hur väl stämmer uppfattningarna om akutsjukvårdens vardagliga utmaningar? Hur vet vi om en förändring av arbetssätt eller rutiner verkligen leder till en förbättring? Svensk akutsjukvård står inför ett regimskifte som egen specialitet både på sköterske- och läkarsidan. Evidensbaserad utveckling inom akutsjukvård behövs. I en komplex verksamhet kan det vara svårt att veta vad och hur man skall mäta resultat när så många processer pågår samtidigt. Hur kan vi samarbeta även vetenskapligt för att utveckla vår verksamhet? 

 

Susann J. Järhult delar erfarenheter från ett år som Research Fellow i akutsjukvård och flödesprocesser vid Massachussetts General Hospital, Boston, USA. 

 

 
Sepsislarm inom akutvården – fungerande metoder
 • Vad är sepsis, vilka symtom och tecken kan du se?
 • Bedömning och kriterier för sepsislarm
 • Akut handläggning av sepsis – så gör du
 • Tips och fallgropar för sepsislarm inom akutsjukvården

Christian Bjurman, leg. läkare & med. dr. medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg

 

 

 

Onsdag 13 september 2017

 

Workshop: Simuleringsövningar inom akutsjukvård

Simuleringsövningar kan bidra till att synliggöra brister i det akuta skedet. Genom dessa övningar kan ni utarbeta strategier och rutiner för just er verksamhet och genom detta även öka patientsäkerheten.

 

På workshopen diskuterar vi olika scenarion, metoder och arbetssätt för simuleringsövningar och hur dessa kan anpassas efter era behov.

 • Konkreta verktyg för hur du kan använda simuleringsövningar i din verksamhet
 • När simuleringen inte gick som förväntat – tips på hur du åtgärdar och förbättrar
 • Strategier för att observera scenarion och göra anteckningar
 • Kopplingen mellan den observerade och lärandemålen

 

Marlene Mohr, överläkare, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation – CAMES & Jeanette Knutsson, leg. sjuksköterska & klinisk lärare, Skånes universitetssjukhus Lund

 

 

Effektiva flöden på akuten – flaskhalsar & lyckade strategier
 • Så har vi effektiviserat våra flöden på akuten i Norrtälje – goda exempel på framgång
 • Lyckade arbetssätt med sköra äldre i det akuta skedet
 • Bortom akuten – så påverkar verksamheter runt akutmottagningen kvaliteten och resultaten på akuten

Under detta pass berättar Christian Barrientos, enhetschef på akutmottagningen Norrtälje sjukhus, om vägen till framgångarna och hur de har lyckats med att få bland de kortaste väntetiderna i landet

 

 
 
Så lyckas du bibehålla patientsäkerheten i en snabb & effektiv akutsjukvård
 • Risker i det akuta skedet – så identifierar du dem innan det är för sent
 • Patientsäkert trots dåliga flöden – hur gör du?
 • Så kan du öka patientsäkerheten genom arbete med avvikelserapporter
 • Arbeta förebyggande genom effektiva metoder med omvårdnadsronder

Svante Normark, enhetschef, Skånes universitetssjukhus Malmö

 

Workshop

 

Spara

Spara

Plats & Pris

Konferens
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms)

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


25 augusti

Fr.o.m.


26 augusti
Akutsjukvård

5 980 kr
6 680 kr
7 680kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Emelie Hedberg
E-post: emh@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 573

Tid & plats

Konferens
Lokal
Garnisonen konferens
Karlavägen 100, Stockholm

Priser (exkl. moms).

T.o.m.


22 juni

T.o.m.


25 augusti

Fr.o.m.


26 augusti
Akutsjukvård

5 980 kr
6 680 kr
7 680kr
Vill du veta mer innan du bokar dig, kontakta oss

Projektledare, Emelie Hedberg
E-post: emh@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-52 75 573